Center šolskih in obšolskih dejavnosti in Zavod RS za šolstvo bosta v času od 25. do 31. 7. 2021 v spletnem orodju ZOOM organizirala Poletno šolo slovenščine, ki je namenjena otrokom in mladostnikom slovenskega porekla iz tujine (starost od 10 do 14 let). Pokrovitelj in financer šole je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Prijavna dokumentacija (Informacija o Poletni šoli slovenščine v letu 2021, prijavni postopek, pogoji in kriteriji izbora ter povezava na e-prijavnico) je objavljena na spletni strani Stičišče: https://www.zrss.si/mednarodno-sodelovanje/slovenci-izven-meja/slovenci-po-svetu-sticisce/poletna-sola/. Rok za prijavo je 15. 5. 2021.

 

Poletne šole na spletu organizira tudi Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik:

Objavljen je razpis za poletno šolo za mladostnike (11 do 17 let)

https://centerslo.si/za-otroke/tecaji/mladinska-poletna-sola/mladinska-poletna-sola-slovenscine-2021/

in za poletno šolo za vse, ki ste že dopolnili 18 let

https://centerslo.si/tecaji-za-odrasle/tecaji-slovenscine-na-spletu/poletna-sola-slovenskega-jezika-na-spletu/

Prihod v Slovenijo žal ne bo mogoč, poletne šole bodo na spletu.

 

Prošnje za štipendijo sprejemajo do 1. maja:

https://centerslo.si/tecaji-za-odrasle/splosne-informacije/stipendije/