V petek, 18. oktobra 2019. leta je v Viječnici Banskega dvora v Banjaluki bilo predavanje na temo „Arhitektonsko nasledstvo 20. stoletja v Sloveniji“.

O razvoju in nosilcih slovenske arhitektonske ustvarjalnosti od začetka 20. stoletja do konca osemdesetih let je govorila dr. Breda Mihelič iz Urbanističnega inštitutu Slovenije iz Ljubljane. Skozi pregled najvažnejših del Ivana Vurnika, Jožeta Plečnika in Edvarda Ravnikarja, ter njihovih učencev in sodobnikov, je banjaluški publiki predstavljeno dinamično obdobje razvoja graditve slovenskega prostora in nastajanje nacionalne identitete preko arhitekture in urbanizma. Predavanje je zaključeno s povdarkom na principe in smernice za valorizacijo in zaščito gradbenih pridobitev prejšnjega stoletja.

Prevod: Nataša Kajmaković