Kako dobro učenci dopolnilnega pouka slovenščine poznajo slovenske besede za vse, kar jejo in kar

...