DIGITALNI SADRŽAJI:

 

{wd file=Plakat.pdf name='Plakat IZLOŽBA'} 

 

{wd file=Plakat2.pdf name='Novi plakat

...

 

1. in 2. januar    - novo leto
8. februar   - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
27. april – dan

...