V četrtek, 11. 2. 2021, se je ob 18. uri odvil kulturni dogodek v počastitev Prešernove poezije, ki so jo brali in izbrali študentje fakultativnega predmeta slovenščine na Filološki fakulteti Univerze v Banjaluki pod mentorstvom njihove lektorice doc. dr. Janje Vollmaier Lubej.

Študentje so brali poezijo iz Prešernovega zrelega in poznega ustvarjalnega obdobja, dogodek pa je motivno-tematsko osvetlil izbrane pesmi, drobce iz Prešernovega življenja ter na kratko predstavil Prešernova nagrajenca, pisatelja Ferija Lainščka in arhitekta Marka Mušiča. Dogodka so se poleg študentov udeležili učenci slovenščine z učiteljico mag. Barbaro Hanuš ter dekanja Filološke fakultete Univerze v Banjaluki, red. prof. dr. Biljana Babić.

Janja Vollmaier Lubej