18. marca 2016 , so se v Banjaluki zbrali ravnatelji srednjih šol iz občine Novo mesto in ravnatelji srednjih šol iz Banjaluke.
Želja za povezovanjem med srednjimi šolami dveh mest je plod dolgoletnega sodelovanja Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, slovenskega društva Triglav iz Banjaluke, posluha oblasti obeh mest, večletnega uspešnega dela, prijateljstva, izmenjav izkušenj na področju izobraževanja, kulture ter povezovanjem izmenjav dijakov in učiteljev.
V Novem mestu je 2. junija 2015. bila podpisana lista o nadaljevanju že prej omenjenega uspešnega sodelovanja obeh mest.
Skupno sodelovanje se nadaljuje tudi v letošnjem 2016. letu. Vodja in koordinator srečanja v Banjaluki je bila Kristina Mrđa, direktorica Aktiva direktorjev srednjih šol regije Banjaluka.
Med prisotnimi so bili iz Novega mesta: Štefan David, direktor Šolskega centra Novo mesto, Sebastijan Brežnjak, ravnatelj Srednje strojne šole, Boris Plut, ravnatelj Srednje elektro šole in tehniške gimnazije, Drago Crnić, pomočnik ravnatelja Srednje elektro šole in tehniške gimnazije, Petra Žibert, pomočnica ravnateljice Srednje zdravstvene in kemijske šole, Damjana Gruden, ravnateljica Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole, Tomaž Pintarič, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Hrovat Tone, direktor ugostiteljske škole in Hlebec Vida sekretar. Iz Banjaluke so bili: Elektro tehnička škola Nikola Tesla, direktor Vojislav Popović, Građevinska škola, direktor Ljuban Bajić, Tehnička škola, direktor Kristina Mrđa, Gimnazija, direktor Zoran Pejašinović, Poljoprivredna škola, direktor Edi Haneš, Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola, direktor Boris Spasojević. Razgovori med direktorji so potekali o že začrtanih planih in nalogah, ki jih imajo v planu v letošnjem šolskem letu.

Nataša Kajmaković