Na Filološki fakulteti v Banjaluki so v četrtek, 8. novembra 2018, odprli lektorat slovenskega jezika. Uvodoma nas je pozdravil dekan Filološke fakultete prof. dr. Petar Penda.

Spregovoril je o pomenu lektoratov, ki študentom banjaluške Univerze omogočajo bogato izbiro učenja jezikov. V imenu Republike Slovenije je vse pozdravila slovenska veleposlanica v Bosni in Hercegovini Zorica Bukinac, ki je poudarila, da jezik ni le sredstvo sporazumevanja in ni le to, po čemer se pripadniki naroda prepoznajo. Citirala je misel Vuka Stefanovića Karadžića, da je duhovnost naroda v njegovem jeziku.
Dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Roman Kuhar je v pozdravnem govoru izpostavil pomen znanja jezikov. Jeziki gradijo mostove med kulturami, znanje nam omogoča vstop v kulturo in v družbo. V Evropi, v kateri danes vse preveč rušimo, je gradnja mostov izjemno pomembna. To je že enainšestdeseti lektorat slovenščine in prav vsak gradi mostove med kulturami, prispeva k širjenju slovenskega jezika in kulture in k akademskim izmenjavam. Odprtja so se poleg vodje konzularne pisarne Republike Slovenije Marjana Rističa udeležili predstavniki Ministrstva za izobraževanje Republike Srbske, predstavnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Univerze v Ljubljani Damjan Huber, člani Društva Slovencev Triglav in študenti. 

Odprtje lektorata ima simboličen in praktičen pomen. V Banjaluki je izredno močna slovenska skupnost, Društvo Slovencev Triglav združuje več kot tisoč članov, ohranjanje jezika in kulture je ena izmed prednostnih nalog Društva. Poleg dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture, ki združuje učence vseh generacij, bo zdaj možnost izobraževanja še na univerzitetni ravni. Tako se je ob podpori prof. dr. Biljane Babić, ki predava na Filološki in Filozofski fakulteti, uresničila dolgoletna želja Banjalučanov. Za podpis pogodbe je bila pomembna pomoč slovenskega veleposlaništva in sodelovanje Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Univerze v Ljubljani. Del Centra je program Slovenščina na tujih univerzah, cilj programa je zagotavljati kakovosten študij slovenščine, spodbujati raziskovalno delo in meduniverzitetno sodelovanje.

V Banjaluki bo poučeval mag. Pavel Ocepek, ki ima že bogate izkušnje. Prav gotovo bo študente navdušil za učenje in raziskovanje slovenskega jezika. Zanimanje je veliko, vpisanih je sedemintrideset študentov. Pred vhodom v predavalnico je bila priložnostna razstava Izbrana dela slovenske književnosti iz zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice Republike Srbske.

Barbara Hanuš