V Novem mestu je od 12. do 15. junija potekala v organizaciji Društva za razvijanje prostovoljega dela Novo mesto mednarodna konferenca „Europe is cool“ katero je finansirala EU v programu „Evropa za državljane“.

Konferenca je bila organizirana s ciljem, da podpre in predstavi osnovne evropske vrednote, politiko EU in ustvarjanje partnerstva. Na konferenci sta sodelovala kot predstavnika partnerja v projektu dva člana Društva Slovencev Triglav Banjaluka.

Prvi dan konference je po pozdravnem govoru organizatorja, prof. dr Marina Lukšič Hacin iz Slovenskega inštituta za migracije pri Raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, predstavila fenomen multikulturalizma kot aktivnega državljananstva. Soočevajoč praktične primere in teorijo je sodelujočim na konferenci približala odnos države in društva proti drugim kulturam. Po predavanju je v sklopu Tedna kulture sledil organiziran obisk interkulturalnega festivala, kjer so udeleženci konference prisostvovali izvedbi afriških tradicionalnih pesmi v izvedbi mešanega pevskega zbora „Sankofa“

Drugi dan konference je bil organiziran študijski obisk Ljubljane. Udeleženci so obiskali Asociacijo za predstavitev volonterskega dela „Slovenska filantropija“, kjer jim je Primož Jamšek, koordinator za terensko delo in uključevanje volonterjev, predstavil delo asociacije, jim pobliže predstavil fenomen volonterizma v sodobnem svetu. Po „interkulturalnem kosilu“, katerega so za sodelujoče na konferenci pripravili člani asociacije in migranti, so sudolejoči na konferenci v Slovenskem inštitutu za migracije pri Raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti prisostvovali na predavanju prof. dr Jure Gombača, kateri je predstavil rezultate projekta „Migranti kot prilika za lokalni razvoj“. Po predavanju, je prof. Gombač vodil udeležence konference skozi Trubarjevo ulico, ki je služila kot primer simbioze lokalne skupnosti in „migrantskega podjetništva“. Od nekdanje „slabe“ ulice je Trubarjeva ulica postala sijajen primer kako se z malo truda in dobre volje lokalne skupnosti, kot nevladinega sektorja in aktivistov, zapuščena lokacija lahko preobrazi v potencialno odlično mesto za življenje.

Naslednjega dne je v Novem mestu bilo organizirano več predavanj. Prvo predavanje je imel parlamentarec EU iz Slovenije dr Milan Berglez, ki je udeležencem kongresa predočil temo solidarnosti kot fundamentalne vrednote EU in vlogo Parlamenta EU pri spodbujanju in razvijanju solidarnosti med evropskimi narodi. Arheologinja in muzeologinja dr Verena Vidrih Perko iz Fakultete umetnosti Univerze v Ljubljani je udeležencem konference govorila o pomenu ohranitve kulturne dediščine za prihodnost EU. Na koncu je dr Tomaž Slak iz Arhitektonske fakultete Univerze v Ljubljani obrazložil predstavitev o obnovi glavnega trga v Novem mestu, takoj za tem je udeležencem konference na samem mestu prikazal rezultate obnove trga. Vodeč jih skozi ulice starega mesta, čez trg do mesta nekdanjega starega mosta, je dr Slak teorijo zamenjal in s praktičnim primerom udeležencem konference - in vivo – predstavil kako z dobro organizacijo, strokovnim vodenjem in pridnim delom doživi mesto preporod in postane željeno mesto za življenje in privlačna destinacija za turiste.

Na koncu konference je na glavnem trgu v Novem mestu bil organiziran mednarodni sejem kultur in kulinarstva na katerem so bile predstavljene nacionalne gastronomske špecialitete, kulturno - zgodovinska dediščina in turistična moč vseh udeležencev manifestacije „Teden kultur“.

Zadnji dan konference se je končal s pozdravi in željami v upanju na ponovno srečanje in bodočo uspešno delo.