Če želite združiti zabavno s koristnim, se udeležite ene izmed poletnih šol slovenščine, ki te dni potekajo v Sloveniji.

Med šolskimi počitnicami v različnih krajih različni organizatorji pripravijo poletne šole in tabore, na katerih lahko spoznate vrstnike in se učite slovenščino. Pri nekaterih programih je poudarek na učenju slovničnih struktur, pri drugih na komunikaciji in na spoznavanju slovenske kulture, večina programov pa je pripravljenih tako, da so dopoldnevi namenjeni učenju jezika, popoldnevi in vikendi pa zabavnim, športnim in ustvarjalnim dejavnostim ter izletom. 

12. julija se je v Ljubljani z zanimivo prireditvijo zaključila 14. Mladinska poletna šola slovenskega jezika, ki jo organizira Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, ki deluje pod okriljem Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V četrti skupini, ki sta jo vodili Anja Corel in Irina Lešnik, sta bili tudi Elena Lunić iz Slatine in Leonora Štefanac iz Teslića. Trije naši učenci so te dni v Kopru. Poletno šolo Halo, tukaj slovenski Mediteran organizira Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Največ naših učencev se bo zbralo na poletni šoli Slovenščina malo drugače, ki jo bo v Murski Soboti pripravila Slovenska izseljenska matica. V Murski Soboti bo še tabor Doživimo Slovenijo, ki ga organizirata Zavod RS za šolstvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti. To sta tudi organizatorja poletne šole slovenščine v Tolminu. Od leta 1991 se je šol v organizaciji Zavoda RS za šolstvo udeležilo več kot 1600 otrok in mladostnikov slovenskega porekla iz tujine. Vse te šole in tabore sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Otroci in mladostniki imajo tako možnost spoznavati domovino svojih prednikov. Nekateri v Sloveniji spregovorijo prve slovenske besede, drugi utrdijo znanje jezika, vsi pa spletejo nova prijateljstva z vrstniki z vsega sveta in se vrnejo domov še bolj motivirani za učenje jezika.

Barbara Hanuš