Predstavniki Društva „Triglav“ so bili prisotni v Tuzli na predstavitvi knjige “Slovenska etnična manjšina v BiH, avtorja Dušana Tomažiča.

Knjiga je bila predstavljena v petek, 23. avgusta 2019. leta v Kući plamena mira“, kot del obeležitve dneva Slovenske kulture v Tuzli. Organizator manifestacije je bilo Društvo mesščanov slovenskega porekla Tuzla

Po pozdravnem govoru predsednice Društva meščanov slovenskega porekla Dragice Tešić, je nastopil Ženski pevski zbor „Slovenčice“. Organizator predstavitve je bilo Društvo meščanov slovenskrga porekla Tuzla. Sledila je predstavitev knjige. Avtor knjige Dušan Tomažič je predstavil podatke, ki so zapisani v knjigi in podatke, ki niso zapisani v knjigi; našel jih je šele po izdanju knjige. Poseben povdarek je namenil doseljevanju Slovencev v Tuzlo in okolico. Številnim interesentom iz publike je odgovarjal na vprašanja. Posebno zahvalo je namenil svojemu mentorju iz fakultete v Tuzli, ki je prisostvoval predstavitvi knjige, ki mu je pomagal pri izdelavi magistrskega dela , na podlagi katerega je ta knjiga nastala. Prav tako se je avtor zahvalil tudi ostalim profesorjem, ki so bili prisotni na predstavitvi knjige.