Učenci dopolnilnega pouka slovenščine iz Banjaluke, Slatine in Prijedora smo se pridružili vseslovenski akciji Nacionalni mesec skupnega branja. Pri pouku slovenščine brez branja ne gre, najmlajši ob branju spoznavajo slovensko abecedo in prve besede, starejši berejo leposlovna in poučna besedila.

Krajem septembra 2018. godine u Zagrebu je uspješno završen projekat ''Europe supports inclusion 3''. Projekat je provelo Romsko nacionalno vijeće iz Zagreba u saradnji s Udruženjem Slovenaca Triglav iz Banje Luke i Inicijativom za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda.

MePz Davorin Jenko Društva Slovencev RS Triglav Banjaluka je 29. in 30. septembra 2018 bil v Sloveniji, v Novi Gorici.

Zavedanje kulturne in jezikovne raznolikosti je v sodobnem svetu nujno. V Evropski uniji poleg 24 uradnih jezikov govorijo še več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov. K široki paleti jezikov v Evropi prispevajo tudi migracijski tokovi.

Po večmesečnem uspešnem volonterskem delu je potreben kratek počitek za osvežitev in pridobitev moči za nadaljevanje dela, kajti do konca leta je potrebno realizirati še precej programov. Društvo je navezalo stike z mnogimi slovenskimi mesti in ustanovami s katerimi imamo skupne programe.

Učenci dopolnilnega pouka slovenščine tudi letos na poletnih šolah v Sloveniji združujejo prijetno s koristnim. Obisk poletnih šol in taborov je priložnost, da izboljšajo svoje znanje slovenščine, spoznajo nove prijatelje in aktivno preživljajo prosti čas.

Deveti festival nacionalnih manjina opštine Prnjavor "Mala Evropa 2018" upriličen je 28. 07. u sali Osnovne škole "Nikola Tesla" u Prnjavoru.