Zavod Republike Slovenije je na spletni strani Stičišče objavil razpisno dokumentacijo za Poletno šolo slovenščine 2019..

Od  28. 7. do 9. 8. 2019 v domu Soča v Tolminu – Poletna šolo slovenščina za otroke in mladostnike slovenskega porekla, ki živijo v tujini.

Rok za prijavo je 10. maj 2019. 

Povezava: https://www.zrss.si/sticisce/poletna-sola-slovenscine/