6. septembra je u Slatini blizu Banjaluke, tamo gdje su se davne 1923.godine doseljavale brojne

...