U četvrtak, 11. februara 2021. godine, u 18 sati, održana je kulturna manifestacija u čast Prešernovoj poeziji koju su čitali i odabrali studenti izbornog predmeta slovenački jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci pod mentorstvom njihovog predavača doc. dr. Janje Vollmaier Lubej.

Studenti su čitali poeziju iz Prešernovog zrelog i kasnog stvaralačkog perioda, a događaj je motivski i tematski obradio odabrane pjesme, fragmente iz Prešernovog života i ukratko predstavio Prešernove laureate, književnika Feri Lainščeka i arhitektu Marka Mušiča. Pored studenata, događaju su prisustvovali i učenici slovenačkog jezika sa učiteljicom mag. Barbarom Hanuš i dekanom Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Biljanom Babić.

Janja Vollmaier Lubej