31. oktobar, Dan reformacije, obilježili smo dvema likovnim radionicama: 28. oktobra je sa nama bio ilustrator Peter Škerl, a 4. novembra prof. likovnog i muzičkog vaspitanja Natalija Veselič Martinjak.

Profesorica Natalija Veselič Martinjak nas je već nekoliko puta posjetila, a učenici koji su ove godine bili na ljetnjoj školi Slovenački na malo drugačiji način, koju je organizovala Slovenačka iseljenička matica, s njom su stvarali i na Kupi i Rogli. U subotu, 4. novembra, u Klubu nacionalnih manjina u Banjaluci predstavila je zanimljivu tehniku slikanja na rižinom papiru, a slikali smo i akvarele. Kada su se naše slike osušile, nalijepili smo ih na karton i nastale su lijepe čestitke. Godina 2017. je na izmaku, izrada čestitki je bila dio pretprazničnih događaja. Učenici su uživali u slikanju, a neki su čestitke već napisali na slovenačkom jeziku.  

"Slikanje je jedan od načina za 'pisanje' dnevnika," misao je Pabla Picassa. I na dodatnoj nastavi slovenačkog jezika učenici se izražavaju rječju i slikom. Vincent van Gogh je rekao: »Ako u sebi čujete glas koji vam govori 'ne znate slikati', onda vi na sve načine slikajte i glas će biti utišan.«  Natalija Veselič Martinjak je radionicu pripremila još u Slatini i Prijedoru, a na radionici u Banjaluci su učestvovale i učenice iz Teslića.

Barbara Hanuš