Ansambl Zdravka Ćosića tokom cijele godine organizuje mjesečne koncerte. Na kraju 2017. godine, 11. decembra je održan pretpraznični koncert u Vijećnici Banskog dvora.

Brojne ljubitelje koncerta Ansambla Zdravka Ćosića je voditelj programa pozdravio, a poseban pozdrav je bio namijenjen snimateljima RTV iz Novog Sada, koji su snimali cijeli koncert.

Na uspješno organizovanom koncertu je, pored poznatih pjesnika i muzičkih grupa, učestvovao i Mješoviti hor Davorin Jenko Udruženja Slovenaca Triglav. Tom prilikom su bile podijeljene Zahvale za višegodišnju saradnju članovima Ansambla, mnogim prijateljima, koji već niz godina daju nesebičnu podršku na koncertima, koje organizuje Ansambl Zdravka Ćosića.

Među njima je Zahvalu dobio i Mješoviti hor Davorin Jenko Udruženja Slovenaca Triglav Banjaluka. Udruženje se zahvaljuje za iskazanu čast, sa željom da se obostrana saradnja i u budućnosti nastavi.

Nataša Kajmaković