Sa đacima Gimnazije Ledina i njihovim profesoricama Ninom Levstik i Darinkom Avbar Kosovelj smo povezani već dvije godine.

Povodom slovenačkog kulturnog praznika su pripremili plakat sa Prešernovim Sonetnim vijencem na slovenačkom i srpskom jeziku. Plakat su mogli pogledati i svi budući đaci, koji su došli na informativni dan. Naše veze sa učenicima u Sloveniji su dragocjene, višejezičnost nas bogati, a prevodi literarnih djela su most među narodima.

Barbara Hanuš