U petak, 9. februara, je na Filološkom fakultetu u Banjaluci gostovala dr. Nataša Pirih Svetina sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani.

Dr. Nataša Pirih Svetina je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani diplomirala slovenački jezik i istoriju umjetnosti. 2001.godine je odbranila doktorsku disertaciju Razvoj jezičkih mogućnosti pri usvajanju slovenačkog kao drugog jezika. Radila je kao stručni saradnik na Centru za slovenački kao drugi i strani jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, a sada je lektorica za slovenački jezik na Odsjeku za slovenistiku i vanredna profesorica za predmete sa područja slovenačkog kao stranog jezika. Stručne članke objavljuje u domaćim i stranim časopisima, a svojim predavanjima je već gostovala u Zagrebu, Beogradu, Novom Sadu, Celovcu, Padovi i Krakovu.

Predavanju u Banjaluci je dala naslov Različita lica slovenačkog jezika ili slovenački i srpski jezik u dodiru. Gošću je pozdravila dr. Biljana Babić, koja na Filološkom fakultetu predaje predmet Srpsko – slovenačke jezičke paralele. Studenti srpskog i ruskog jezika su sa zanimanjem slušali predavanje o razlikama i zajedničkim karakteristikama slovenačkog i srpskog jezika, jezičkih prepreka nije bilo. Nadamo se da je gostujuće predavanje, koje je podržalo Udruženje Slovenaca Triglav Banjaluka, početak bliže saradnje među fakultetima. 
   
Barbara Hanuš