9. i 10. februara su u Sloveniji bili organizovani informativni dani. Budući đaci i studenti su napunili srednje škole i fakultete, tražili su prvenstveno praktične informacije, koje bi im koristile pri izboru nastavka obrazovanja.

U subotu, 10. februara, baš poseban informativni dan smo organizovali i u Banjaluci. Dr. Nataša Pirih Svetina sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani je u Klubu nacionalnih manjina predstavila mogućnosti za studiranje na ljubljanskom Univerzitetu. Došli su učenici, koji pohađaju dodatnu nastavu slovenačkog jezika, roditelji te srednjoškolci, koji razmišljaju o studiranju u Ljubljani.  

Univerzitet u Ljubljani je najstarija i najveća visokoškolska te naučnoistraživačka ustanova u Sloveniji, osnovana 1919.godine. Danas je pohađa više od 40.000 studenata, a zapošljava više od 5600 visokoškolskih nastavnika, istraživača, asistenata i stručnih i administrativnih saradnika na 23 fakulteta i tri umjetničke akademije. Spada među tri procenta najuglednijih univerziteta na svijetu.

Dr. Nataša Pirih Svetina je zaposlena na Odsjeku za slovenistiku, a njeno stručno područje je predavanje slovenačkog kao stranog jezika. Na Filozofskom fakultetu vodi kurseve slovenačkog jezika za strane studente, pa je zato na predavanju mogla ispričati kakvi su utisci mladih kada dođu u Sloveniju, šta im se najviše sviđa i gdje se susreću sa problemima. Predstavila je mogućnost izbora programa Godina plus, koja studentima omogućava da dobro nauče jezik. Rekla je šta sve omogućava status studenta, govorila i o međunarodnoj saradnji i razmjenama. Podijelila je brojne informacije koje će mladima biti od pomoći pri odluci za studiranje u Sloveniji.

Barbara Hanuš