Noć knjige je međunarodni događaj, koji na Svjetski dan knjige, 23. aprila, okupi čitaoce svih generacija. U Banjaluci smo se već treću godinu pridružili obilježavanju tog dana.

Ova godina je proglašena za Cankarovu godinu, podsjećamo se i na 70- godišnjicu deklaracije o ljudskim pravima. Kako razmišljamo o značaju ljudskih prava danas i kakva je bila vizija Ivana Cankara?

Veče smo počeli pjesmom Johna 'Imagine'. Pjesma je u prevodu Milana Dekleve dostupna u slikovnici koju je izdala Amnesty International Slovenije. Lennon pjeva o svijetu kakvog bismo svi željeli. O kakvom svijetu je pisao Ivan Cankar? Kako je upozoravao na nepravdu, siromaštvo i pohlepu? Naša Noć knjige je bila kao i mnoge u Sloveniji namijenjena pitanju koliko su danas aktuelne Cankarove misli. Na sto smo stavili Cankarove pjesme, pripovjetke, drame, romane te djela o njemu kao i nova izdanja Cankara u stripu. Okupili su se stariji, koji su Cankarova djela čitali u školi, i mlađi, koji za Ivana Cankara još nisu čuli. Zanimljiva razmjena mišljenja se usaglasila u razmišljanju o značenju ljubavi, nadanja i čvrstih uvjerenja.

Svi učesnici su dobili knjigu na dar – knjigu Lučke Kajfež Bogataj 'Planet, koji ne raste'. Autorica se u svom djelu pita kakav je svijet u kojem živimo i šta moramo uraditi da ga očuvamo. Hvala Javnoj agenciji za knjige Republike Slovenije, koja je knjigama obogatila naše međugeneracijsko čitanje.

Barbara Hanuš