18. maja 2018. godine (petak) u 19.00 časova u Salonu bana Svetislava Tise Milosavljevića svečano je otvorena samostalna izložba slika umjetnice Tatjane Ratković Bosnić, članice Udruženja Triglav pod nazivom „Plavo“.

Izložba je bazirana na predstavljanju slika pod nazivom „Plavo“ čija je tematika bilježenje svakodnevnice. Predstavlja pregled zapisivanja svakodnevnih doživljaja u domenu slikarskog medija nastalih u poslednje tri godine. Prikaz su emocionalnih stanja, spoznaje sebstva i odnosa ka spoljnjem svijetu, njegovom uticaju i na koji način je našao mjesto u ličnoj memoriji. Umjetnički napor je zgusnut u slike koje su projekcija ličnog doživljaja.

„Autorica uzima za polazište da iz intuitivne svojim radovima i naslovima dođe u diskurzivnu spoznaju: odnosa subjekta, sebstva i objekta, te na taj način propituje sopstvenost i mogućnosti spoznaja.

Ona istražuje razne oblike spoznaje: intuiciju posebnog, ali i osjetilnu intuiciju, te na taj način svoj um dovodi do jednog vida jedinstvene zbilje. Istovremeno vješto istražuje svoje intuitivno i društveno, definirano, dogovoreno i naučeno, pokušavajući sebi, svjesna svega navedenog stvoriti spoznajnu sliku u konačnici i na taj način ostvariti komunikaciju, ili ne? Svjesno izbjegava deskriptivno, epsko. Pojavljuje se samo u naslovima djela, ili tek u naznakama na nekim radovima, što rezultira izostavljanjem dopadljivosti u konzumerskom svijetu. Artefakt je intiman, senzibilan, rekao bih povremeno senzibilno bolan, ličan, gotovo monološki, sebi namjenjen, a u dijalogu sveden na minimalnu mjeru.

Plava boja je ovaj put, reklo bi se kao izabrani rukopis autoričinog stanja, gotovo, autobiografska. Konstantna u svim svojim „oblicima“, nijansama, dubinama, tonalitetima, od tamne do duboke, teške i mračne plave do prozračnih vodenih tirkiza.“

Dragan Gačnik