Kraj je školske godine. Škole pripremaju pregled svog rada i nagrađuju najbolje učenike. U OŠ Holandija u Slatini je u srijedu, 30. maja, održan Dan učeničkih postignuća.

Priredbom su obilježili 105 godina školstva u Slatini i 45. rođendan Osnovne škole Holandija. Predstavili su se učenici svih razreda, od prvog do devetog. Slušali smo školski hor i recitatore, pogledali smo predstavu Zbunjena bajka, čuli smo o školskim anegdotama, a najmlađi i malo stariji su nas oduševili plesom i ritmikom. 
U Osnovnoj školi Holandija već dugo se održava dodatna nastava slovenačkog jezika i kulture. Naši učenici su se predstavili i na školskoj priredbi. Elena i Katja Lunić, Gabrijela i Martina Tavčar, Stefan Kuprešak te Julijana Jakša su nastupili u kratkom prizoru Zašto smo na svijetu. Dragocjeno je, ako u području, u koje su se Slovenci doselili prije skoro sto godina, još čujemo slovenački.


Barbara Hanuš