Nakon višemjesečnog uspješnog volonterskog rada potreban je kratak odmor za osvježenje i prikupljanje snage za nastavak rada, jer je do kraja godine potrebno realizovati još dosta programa. Udruženje je uspostavilo veze sa mnogim slovenačkim gradovima i ustanovama sa kojima imamo zajedničke programe.

U petak, 24. avgusta je osam članova Udruženja Slovenaca Triglav Banjaluka otišlo u trodnevnu posjetu Štajerske i Prlekije. Program koji je za nas sastavio naš prijatelj i domaćin mag. Dušan Tomažič, se sastojao od susreta sa načelnikom opštine Hoče-Slivnica dr. Markom Soršakom, načelnikom opštine Maribor dr. Andrejem Fištravcem i u Ormožu sa direktorom radija Prlek Petrom Kiričem. Razgovori koje smo vodili su bili o našem radu, interesu za planiranje zajedničkih programa, naročito na području školstva i kulture. S obzirom na to da Dušan Tomažič nije samo geograf već i novinar, tokom obilaska Maribora smo odgovarali na zadana pitanja novinara časopisa Večer a nije izostalo ni televizijsko snimanje RTV Slovenija Maribor.