Na Filološkom fakultetu u Banjaluci su u četvrtak, 8. novembra 2018.godine, otvorili lektorat slovenačkog jezika. Na početku nas je pozdravio dekan Filološkog fakulteta prof. dr Petar Penda.

Govorio je o značaju lektorata, koji studentima banjalučkog Univerziteta omogućava bogat izbor učenja jezika. U ime Republike Slovenije je sve pozdravila ambasadorica Slovenije u Bosni i Hercegovini Zorica Bukinac, koja je naglasila da jezik nije samo sredstvo sporazumijevanja već iono po čemu se pripadnici naroda prepoznaju. Citirala je misao Vuka Stefanovića Karadžića da je duhovnost naroda u njegovom jeziku.
Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani prof. dr Roman Kuhar je u pozdravnom govoru naglasio značaj znanja jezika. Jezici grade mostove među kulturama, znanje nam omogućava ulaz u kulturu i u društvo. U Evropi, u kojoj danas sve previše rušimo, gradnja mostova je izuzetno značajna. To je već šezdesetprvi lektorat slovenačkog jezika i svaki od njih gradi mostove među kulturama, doprinosi širenju slovenačkog jezika i kulture i akademskim razmjenama. Na otvaranju su, pored šefa Konzularne kancelarije Republike Slovenije Marjana Rističa, učestvovali predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, predstavnik Centra za slovenački kao drugi/strani jezik Univerziteta u Ljubljani Damjan Huber, članovi Udruženja Slovenaca Triglav i studenti. 

Otvaranje lektorata ima simboličan i praktičan značaj. U Banjaluci je izuzetno jaka slovenačka zajednica, Udruženje Slovenaca Triglav udružuje više od hiljadu članova, a očuvanje jezika i kulture je jedan od najvažnijih zadataka Udruženja. Pored dodatne nastave slovenačkog jezika i kulture, koji udružuje učenike svih generacija, sada će mogućnost obrazovanja biti i na univerzitetskom nivou. Tako se uz podršku prof. dr Biljane Babić, koja predaje na Filološkom i Filozofskom fakultetu, ostvarila dugogodišnja želja Banjalučana. Za potpis ugovora je bila značajna pomoć slovenačke ambasade i saradnja Centra za slovenački kao drugi/strani jezik Univerziteta u Ljubljani. Dio Centra je program Slovenački jezik na stranim univerzitetima, a cilj programa je uspostaviti kvalitetan studij slovenačkog jezika, te podstaći istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju.

U Banjaluci će podučavati mag. Pavel Ocepek, koji ima mnogo iskustva. Sigurno će studente podstaći na učenje i istraživanje slovenačkog jezika. Zanimanje je veliko, upisanih je 37 studenata. Pred ulazom u salu su bila izložena Izabrana djela slovenačke književnosti iz zbirke Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.

Barbara Hanuš