Sa bibliotekom Antona Tomaža Linharta iz Radovljice sarađujemo već više godina. Posjetili smo ih u Radovljici, a naši učenici su učestvovali na njihovoj priredbi Noć s Andersenom, te smo uključeni i u program podsticanja čitanja Biblioteka – vasiona blaga.

Dana 23. i 24. novembra je u Banjaluci održan uvodni susret ovogodišnje akcije Biblioteka – vasiona blaga. Direktorica biblioteke Božena Kolman Finžgar i bibliotekarka Katja Bevk su u obe grupe u petak i u tri grupe u subotu učenicima dodatne nastave slovenačkog jezika govorile o značaju čitanja. Najmlađima su predstavile bajkovitu škrinju. U škrinji se skrivaju knjige, revije i lutke, sa kojima možemo odigrati bajku Crvenkapica. Prvo ju je odigrala Katja, a zatim i djeca. Jezičkih granica nije bilo, svi su sa veseljem učestvovali. Starijim učenicima su podijelili revije, jer kratki publicistički tekstovi mogu privući čitanju manje vješte govornike slovenačkog jezika.
Čitanje je povezano sa posjetom bibliotekama. Od 19. do 23. novembra je u Sloveniji održana sedmica opštih biblioteka, jer baš u bibliotekama možemo naći sve što nas zanima. Na razglednicama, koje su izašle povodom sedmice opštih biblioteka, učenici su tražili lik Ivana Cankara, razgovarali smo o riječima, koje su zapisane na razglednici: stvaralaštvo, mašta, saosjećajnost, veselost …
Program Biblioteka – vasiona blaga je bio dio projekta Cankarovi dani. Ova godine je Cankareva godina, jer se sjećamo stogodišnjice smrti Ivana Cankara. Katja Bevk je uz slikovnicu Ivan i šoljica crne kafe pričala o njegovom životu, a nakon toga su učenici izradili knjižne pokazivače. A pošto je Ivan Cankar imao brkove, i pokazivači su bili u obliku brkova.

Barbara Hanuš