Učenici dodatne nastave slovenačkog jezika iz Slatine i Banjaluke su se odazvali na literarno-stvaralački konkurs, koji je izdavačka kuća Miš raspisala u okviru festivala »Bralnice pod slamnikom«.

Festival je bio prvi put organizovan 2011. godine. Bogatim programom svake godine podstiče mlade na čitanje i aktivnosti uz čitanje. Konkurs, čija tema ove godine je bila poezija, je bio za učenike slovenačkog jezika motivacija za detaljno čitanje djela slovenačkih pjesnika, za crtanje, slikanje i pisanje.     

Na konkurs je prijavljeno 145 radova, od čega 30 likovnih radova i 115 literarnih radova. Radovi su došli iz 21 škole. Ocjenjivala ih je komisija, u sastavu: mag. Tilka Jamnik, Ivan Mitrevski i Stanka Zanoškar. Među likovnim radovima je komisija odlučila nagraditi samo jedan – to je slika Naseljavanje zvijezde, koju je uz čitanje pjesama Toneta Pavčeka naslikala učenica devetog razreda iz Slatine Elena Lunić. Komisija je posebno priznanje za literarni rad podijelila Aleksandri Špehar, učenici 2. Razreda Gimnazije Banjaluka, za Pjesmu Ivanu Cankaru.

Nagrade su uručili 29. januara na svečanom otvaranju omladinskog literarnog festivala »Bralnice pod slamnikom« u Kulturnom domu Franca Bernika u Domžalama. Priredbu je vodio Boštjan Gorenc Pižama, a svoju poeziju su čitali Saša Pavček, Peter Svetina i Feri Lainšček. Udaljenost od Slovenije nagrađenim učenicama nije spriječila put u Domžale. Elena Lunić i Aleksandra Špehar su zajedno sa Aleksandrinim ocem, predsjednicom Udruženja Slovenaca Triglav Marijom Grbić i mentoricom Barbarom Hanuš prisustvovali priredbi. Primili su brojne čestitke. Bravo, mladi stvaraoci!

Barbara Hanuš