Februar je mjesec kulture, ne samo u Sloveniji već i kod slovenačke nacionalne manjine u BiH. Tako je 19.2.2019.godine, Udruženje Triglav je, u saradnji sa Banskim dvorom, organizovalo promociju dvojezične knjige „Slovenačka etnička manjina u Bosni i Hercegovini“ autora Dušana Tomažiča.

Autor je magistar geografije, profesor istorije, dugogodišnji novinar na TV Maribor, RTV Slovenija, ali i prijatelj Udruženja.

Saradnja na izdavanju dvojezične knjige je počela još 2017.godine kada je g. Tomažič održao dva predavanja u našem Udruženju na temu slovenačke etničke manjine. Tada je predstavio podatke koje je prikupio za svoj magistarski rad. Materiju je još proširio, dopunio novijim podacima i tako je nastala ova knjiga. Podaci se odnose na razloge i načine doseljavanja Slovenaca u BiH, njihov život u BiH, kao i način udruživanja u svrhu očuvanja jezika i kulture Slovenaca. Predstavljene su zanimljive činjenice o podršci koju slovenačka udruženja imaju iz Slovenije, o dodatnoj nastavi slovenačkog jezika u udruženjima i kulturnim događajima koje organizuju, podaci iz popisa održanih u BiH i mnogi drugi, a sa publikom se povela i diskusija o načinu na koji su Slovenci prihvaćeni u BiH. Sigurni smo da je ova knjiga način da ostane pisani trag o istoriji migracija Slovenaca u BiH, ali i osnov za daljnja istraživanja ove teme ali iz drugog aspekta.

Promociju knjige je otvorio nastup Mješovitog hora „Davorin Jenko“ Udruženja „Triglav“, a na promociji knjige su prisustvovali ambasadorica Republike Slovenije u BiH gđa Zorica Bukinac, konzul u Konzularnoj kancelariji Ambasade Republike Slovenije u Banjoj Luci Marjan Ristič, predstavnik Kancelarije Vlade Republike Slovenije za Slovence po svijetu g. Zvone Žigon, predstavnici ostalih slovenačkih udruženja iz BiH, te članovi Udruženja „Triglav“ i drugi zainteresovani. Izdavanje i promociju knjige su podržali Kancelarija Vlade Republike Slovenije za Slovence po svijetu, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Grad Banja Luka, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstvo civilnih poslova BiH.