Od 28. do 30. marta 2019. godine u Banjoj Luci je gostovala dr Marijanca Ajša Vižintin, naučni saradnik Slovenačke akademije nauka i umjetnosti.

Zaposlena je u Institutu za slovenačku emigraciju i migracije, bavi se interkulturalnim obrazovanjem i vaspitanjem. Pripremila je tri predavanja. Odrasli su slušali predavanje o doseljavanju u Sloveniju i iseljavanju iz Slovenije. Opšte je mišljenje da se u Sloveniju doseljavaju samo osobe sa nižim obrazovanjem, dok se one sa višim obrazovanjem iseljavaju, ali statistički podaci (RZS) to ne potvrđuju. Obrazovanje doseljenika i iseljenika u 2017. godini bilo je slično: više od polovine ljudi ima srednje obrazovanje, oko četvrtina njih ima osnovno ili više od srednjeg obrazovanja. Iz Slovenije je odselilo 17.555 osoba, a 18.808 se je doselilo. Među 15.500 doseljenika koji nisu imali slovenačko državljanstvo bilo je 40% ljudi iz Bosne i Hercegovine.

Naziv predavanja za učenike srednjih škola bio je Integrisani identitet migranata i njihovih potomaka. Mnogi srednjoškolci vide nastavak svog života u Sloveniji, pa ih je zanimalo iskustvo onih koji su se doselili u Sloveniju. Prevazilaženje predrasuda i suočavanje sa kulturnim razlikama važan je dio vaspitanja i obrazovanja. Takođe, na ovu temu gošća dr Marijanca Ajša Vižintin predaje pedagoškim kolektivima u Sloveniji u okviru nacionalnog projekta “Le z drugimi smo«. Sa srednjoškolcima je takođe razgovarala o "godini plus" u koju se mogu uključiti studenti Univerziteta u Ljubljani koji dolaze u Sloveniju iz drugih zemalja.

Barbara Hanuš