Šta je bibliobus? Autobus, pun knjiga. U Bosni i Hercegovini ne znaju za putujuće biblioteke, a u Sloveniji su bibliobusi veoma omiljeni.

Centralna biblioteka Srečka Vilharja Koper je prošle jeseni dobila nov bibliobus, a starog su poklonili Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Banjaluka. Svečano su ga predali u petak, 8. februara. Nije došao prazan, u njemu je puno knjiga a među njima i knjige na slovenačkom jeziku. Svrha bibliobusa je širiti pisanu riječ i pripadnicima slovenačke narodne zajednice omogućiti lakši pristup knjigama. Stajališta su zato planirana misleći na učenike dodatne nastave slovenačkog jezika. Pogledajte, kako su se tome razveselili učenici u Slatini, kada je prvi put došao pred Osnovnu školu Holandija! 

Barbara Hanuš