U Novom Mestu je u organizaciji Udruženja za razvijanje dobrovoljnog rada Novo Mesto od 12. do 15. juna održana međunarodna konferencija „Europe is cool“ koja je finansirana iz EU programa „Evropa za građane“.

Konferencija je organizovana s ciljem da podrži i promoviše osnovne evropske vrijednosti, politiku EU i stvaranje partnerstava. Na konferenciji su učestvovala dva člana Udruženja „Triglav“ kao predstavnici partnera na projektu.

Prvog dana konferencije, nakon pozdravnih riječi organizatora, prof. dr Marina Lukšič Hacin iz Slovenačkog instituta za migracije pri Istraživačkom centru Slovenačke akademije nauka i umjetnosti predstavila je fenomen multikulturalizma kao aktivnog državljanstva. Sučeljavajući praktične primjere i teoriju, učesnicima konferencije je približila odnos države i društva prema drugim kulturama. Nakon predavanja je organizovana posjeta interkulturalnom festivalu u sklopu Sedmice kulture gdje su učesnici konferencije prisustvovali izvođenju afričkih tradicionalnih mjesama od strane mješovitog hora „Sankofa“.

Drugog dana konferencije je organizovana studijska posjeta Ljubljani. Učesnici konferencije su posjetili Asocijaciju za promociju volonterskog rada „Slovenačka filantropija“ gdje im je Primož Jamšek, koordinator za terenski rad i uključivanje volontera, predstavio rad asocijacije i približio im fenomen volonterizma u savremenom svijetu. Nakon „interkulturalnog ručka“ koji su za učesnike konferencije pripremili članovi asocijacije i migranti, učesnici konferencije su u Slovenačkom institutu za migracije pri Istraživačkom centru Slovenačke akademije nauka i umjetnosti prisustvovali predavanju prof. dr Jure Gombača koji je predstavio rezultate projekta „Migranti kao prilika za lokalni razvoj“. Nakon predavanja, prof. Gombač je učesnicima konferencije bio vodič kroz Trubarjevu ulicu koja je poslužila kao primjer simbioze lokalne zajednice i „migrantskog preduzetništva“. Od nekadašnje oronule ulice, Trubarjeva je postala „žila kucavica“ i sjajan primjer kako se uz malo truda i dobre volje, kako lokalne zajednice, tako i nevladinog sektora i aktivista, zapuštena lokacija može preobraziti u potencijalno isplativo mjesto za život.

Sljedećeg dana u Novom Mestu organizovan je niz predavanja. Prvo je EU parlamentarac iz Slovenije dr Milan Brglez učesnicima konferencije približio temu solidarnosti kao fundamentalne vrijednosti EU i ulogu Parlamenta EU u podsticanju i razvijanju solidarnosti među evropskim narodima. Nakon njega je arheološkinja i muzeološkinja dr Verena Vidrih Perko sa Fakulteta za umjetnost Univerziteta u Ljubljani učesnicima konferencije održala predavanje o važnosti očuvanja kulturnog naslijeđa za budućnost EU. Naposlijetku, dr Tomaž Slak sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani izložio je prezentaciju o restauraciji glavnog trga u Novom Mestu, nakon čega je učesnicima konferencije na licu mjesta predstavio rezultate obnove trga. Vodeći ih kroz ulice starog grada, preko trga do mjesta nekadašnjeg starog mosta, dr Slak je teoriju zamijenio praktičnim primjerom i učesnicima konferencije in vivo predstavio kako se uz dobru organizaciju, stručno vođenje i vrijedan rad jedan grad može preporoditi i postati poželjno mjesto za život i privlačna destinacija za turiste.

Na kraju konferencije na glavnom trgu u Novom Mestu organizovan je Međunarodni sajam kultura i kulinarstva na kojem su izloženi nacionalni specijaliteti, predstavljena kulturno-istorijska baština i turistički potencijali svih učesnika manifestacije „Sedmica kulture“.

Uz pozdrave i želje za uspješan rad, domaćini i učesnici konferencije su se posljednjeg dana konferencije razišli uz nadu za ponovnim susretom i daljom bliskom saradnjom.