Ako želite kombinovati zabavu s nečim korisnim, učestvujte u nekoj od ljetnih slovenačkih škola koje se ovih dana odvijaju u Sloveniji.

Za vrijeme školskih praznika na različitim mjestima razni organizatori organizuju ljetne škole i kampove na kojima možete upoznati vršnjake i naučiti slovenački. U nekim je programima naglasak na učenju gramatičkih struktura, u drugim na komunikaciji i učenju o slovenačkoj kulturi, dok je većina programa osmišljena ujutro za učenje jezika, a popodne i vikendom za zabavu, sportske i kreativne aktivnosti i izlete.

Dana 12. jula sa zanimljivim događajem završena je 14. Omladinska ljetna škola slovenačkog jezika, u organizaciji Centra za slovenski jezik kao drugog/stranog jezika, koja djeluje pod pokroviteljstvom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. U četvrtoj grupi koju su predvodile Anja Corel i Irina Lešnik bile su Elena Lunić iz Slatine i Leonora Štefanac iz Teslića. Troje naših studenata ovih je dana u Kopru. Ljetnu školu „Halo, ovdje slovenački Mediteran“ organizuje Humanistički fakultet Univerziteta na Primorskom. Većina naših učenika okupiće se u ljetnoj školi „Slovenački na malo drugačiji način“, koju će u Murskoj Soboti pripremiti Slovenačka iseljenička matica. U Murskoj Soboti održaće se kamp Iskusimo Sloveniju, u organizaciji Zavoda za obrazovanje RS i Centra za školske i vannastavne aktivnosti. Oni su i organizatori Ljetne škole slovenačkog jezika u Tolminu. Od 1991. godine više od 1600 djece i adolescenata slovenačkog porijekla iz inostranstva pohađalo je škole u organizaciji Zavoda za školstvo RS. Sve ove škole i kampove sufinansira Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta.

Djeca i mladi su tako u stanju upoznati domovinu svojih predaka. Neki u Sloveniji govore prve slovenačke riječi, drugi učvršćuju svoje jezičke vještine, a svi sklapaju nova prijateljstva s vršnjacima iz cijelog svijeta i vraćaju se kući još više motivisani za učenje jezika.

Barbara Hanuš