Predstavnici Udruženja „Triglav“ prisustvovali su predstavljanju knjige „Slovenačka etnička manjina u BiH“ autora Dušana Tomažiča u Tuzli.

Knjiga je predstavljena u petak, 23.8.2019. godine, u „Kući plamena mira“, kao dio obilježavanja dana slovenačke kulture u Tuzli u organizaciji Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla. 

Nakon pozdravnog govora Dragice Tešić, predsjednice Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla, nastupio je Ženski hor „Slovenčice“ Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla. Nakon toga je Dušan Tomažič predstavio podatke koji se nalaze u knjizi, kao i neke koje knjiga ne sadrži, jer je do njih došao nakon izdavanja knjige. Osim toga, u fokus je stavio situaciju u pogledu doseljavanja Slovenaca u Tuzlu i okolinu. Odgovarao je i na pitanja zainteresovane publike, a posebno se zahvalio na prisustvu svom mentoru sa fakulteta u Tuzli, koji mu je pomogao oko izrade magistarskog rada, na osnovu kojeg je ova knjiga i nastala, kao i ostalim profesorima koji su prisustvovali prezentaciji. 

Predstavljanju knjige su prisustvovali i članovi Udruženja iz Tuzle, kao i slikari učesnici 6. Regionalne likovne kolonije „Slovenci u Tuzli“ koja se održavala tokom te sedmice u Tuzli, a u okviru koje je sutradan, 24.8.2019.godine, bila organizovana izložba likovnih radova učesnika Kolonije, među kojima je i članica Udruženja „Triglav“ Tatjana Ratković Bosnić.