Završni događaj povodom kraja školske godine za odrasle i srednješkolce je u Banjaluci ove godine bio povezan sa literarnom večeri i susretom sa svestranom slovenačkom umjetnicom Sašom Pavček.