U petak, 18. novembra, i u subotu, 19. novembra, u prostorijama Udruženja nacionalnih manjina u Banjaluci su održane kreativne radionice.

Udruženje Slovenaca »Triglav« Banja Luka je, u saradnji sa Društvom za razvijanje dobrovoljnog rada Novo mesto i Institutom za slovenačko iseljeništvo i migracije ZRC SAZU, organizovalo savjetovanje za mlade. Tema savjetovanja, koje je bilo održano 19.11.2016.godine, je bila »Mladi u transnacionalnim povezivanjima: primjer slovenačkih iseljenika u BiH«.

U četvrtak, 3. novembra, je u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banjaluci predstavljena pjesnička zbirka Marka Kravosa So na jezik. Knjigu je izdala Kuća poezije, a u organizaciji literarne večeri je učestvovalo Udruženje Slovenaca “Triglav”.

Kažu da je muzika najpopularniji jezik na svijetu. »Gdje riječi griješe, muzika govori,« zapisao je danski pisac bajki Hans Christian Andersen.

Dana 30.septembra 2016. godine održana je 4.Smotra nacionalnih manjina i Smotra folklora Šibovska u organizacijii Saveza nacionalnih manjina RS.