U petak naveče, 25. oktobra 2019. godine, Udruženje Slovenaca RS Triglav organizovalo je književnu veče u saradnji sa DRPD iz Novog Mesta. Gost večeri bila je Jadranka Matić Zupančič, pjesnik iz Novog Mesta, s kojom je razgovarala Suzana Krvavica.

Veoma rado smo se odazvali na poziv Slovenskog kulturnog društva Cankar iz Sarajeva za učešće na Međunarodnim susretima slovenačkih horova, koji su se održali od 28-29. septembra 2019. godine u Sarajevu. 

Prošle godine, više od 200 izvođača pridružilo se u Sloveniji Nacionalnom mjesecu čitanja, prijavivši više od 700 događaja.