Šta je bibliobus? Autobus, pun knjiga. U Bosni i Hercegovini ne znaju za putujuće biblioteke, a u Sloveniji su bibliobusi veoma omiljeni.

8. februar je slovenački kulturni praznik, dan kada se sjećamo smrti slovenačkog pjesnika Franca Prešerna. Od njegove smrti je preteklo tačno 170 godina, a njegove riječi su i danas žive.