Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik je objavil razpis za Mladinsko poletno šolo. Tečaj se začne v ponedeljek, 2. 7. 2018, in konča v petek, 13. 7. 2018. Prihod udeležencev Mladinske poletne šole je predviden že v nedeljo, 1. 7. 2018, do 19.00. Šola je namenjena mladim od 13 do 17 let. Prijavnice in prošnje za štipendijo pošljite do 15. maja.

Več informacij na: http://centerslo.si/za-otroke/tecaji/mladinska-poletna-sola/mladinska-poletna-sola-slovenscine-2016-2/