Zavod RS za šolstvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti bosta od 29. 7. do 10. 8. 2018 v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Tolminu (Dom Soča) organizirala Poletno šolo slovenščine za otroke in mladostnike slovenskega porekla, ki živijo v tujini. Primerna je za učence, stare 8 do 14 let. Rok za prijavo je 10. 5. 2018.

Več informacij in prijavnica na https://www.zrss.si/sticisce/poletna-sola-slovenscine/