Slovenska izseljenska matica bo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter z Zavodom RS za šolstvo in Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti že tretjič organizirala ustvarjalno poletno šolo za mlade ( starost otrok od 10 do 15 let ). Potekala bo med 15. 7. in 21. 7. 2018  v Murski Soboti.
Poleg učenja slovenščine bo poudarek tudi na likovnem ustvarjanju in umetniškem izražanju otrok.

Več informacij in prijavnica na:

https://www.zdruzenje-sim.si/kdo_smo/dogodki_sim/2018-04-16/2018041610063078/RAZPIS-ZA-poletno-%C5%A1olo-%E2%80%93-SLOVEN%C5%A0%C4%8CINA-MALO-DRUGA%C4%8CE/