K dopolnilnemu pouku slovenskega jezika in kulture za šolsko leto 2018/2019 se lahko prijavite do 1. junija. Učenci, ki pouk že obiskujejo, bodo prijavnice prejeli pri učiteljici in jih bodo njej tudi oddali. Novi učenci naj izpolnjeno prijavnico (v prilogi) prinesejo na Društvo Slovencev Triglav v času uradnih ur Društva (petki od 9.00 do 12.00). Zadnji dan prijav je petek, 1. junija.

Začetek pouka bo v četrtek, 6. septembra, urnik bodo vsi prijavljeni učenci prejeli po elektronski pošti nekaj dni pred začetkom pouka.