IZVRŠNI ODBOR:

Predsjednik Udruženja: Marija Grbić  
Potpredsjednik Udruženja:  Nataša Kajmaković

Viktor Debeljak

Marija Petković

Boris Katan

Nevena Lučić Tomić

Ana Marjanović

Siniša Ambrožić

Mladen Lunić

Darko Mijatović

Dario Ukmar

Sekretar i blagajnik: Mladen Bubonjić


NADZORNI ODBOR

Mira Dojčinović (predsjednik nadzornog odbora) 
Zdenka Jelić 
Nada Vatovec

 

Odbor za kulturne aktivnosti: Viktor Debeljak
Muhamed Musić, Saša Jovanović, Ozren Ćosić

Odbor za obrazovanje i sport: Marija Petković
Aleksandra Rogić, Darko Mijatović, Ognjen Ćosić

Odbor za humanitarna i socijalna pitanja: Boris Katan

Dubravka Gačanović, Zlatan Memon

Odbor za za opšta i pravna pitanja: Nevena Lučić Tomić
Aleksandar Špehar, Saša Kelečević, Majda Despotović, Marjan Cucek

Odbor za za odnose s javnošću i marketing: Ana Marjanović
Siniša Ćenić, Marko Petrović, Đorđe Petrović