IZVRŠNI ODBOR:

Predsjednik Udruženja: Marija Grbić  
Potpredsjednik Udruženja:  Nataša Kajmaković

Viktor Debeljak

Marija Petković

Boris Katan

Nevena Lučić Tomić

Ana Marjanović

Siniša Ambrožić

Mladen Lunić

Darko Mijatović

Dario Ukmar


NADZORNI ODBOR

Mira Dojčinović (predsjednik nadzornog odbora) 
Zdenka Jelić 
Nada Vatovec

 

Odbor za kulturne aktivnosti: Viktor Debeljak
Muhamed Musić, Saša Jovanović, Ozren Ćosić

Odbor za obrazovanje i sport: Marija Petković
Aleksandra Rogić, Darko Mijatović, Ognjen Ćosić

Odbor za humanitarna i socijalna pitanja: Boris Katan

Dubravka Gačanović, Zlatan Memon

Odbor za za opšta i pravna pitanja: Nevena Lučić Tomić
Aleksandar Špehar, Saša Kelečević, Majda Despotović, Marjan Cucek

Odbor za za odnose s javnošću i marketing: Ana Marjanović
Siniša Ćenić, Marko Petrović, Đorđe Petrović