Statistika posljednjih 150 godina govori da je prosječan Slovenac imao manje od 1% šanse da umre

...

Statistika posljednjih 150 godina govori da je prosječan Slovenac imao manje od 1% šanse da umre

...