Logo

Banjaluški Slovenci so se leta 1997 združili in formirali Zvezo Slovencev, ki se danes imenuje Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav, Banjaluka. Društvo je od leta 1998 registrirano kot nevladna, neprofitna organizacija, s ciljem, da zbere Slovence in njihove potomce, ki živijo na področju Banjaluke in okolice in da jim pomaga pri reševanju eksistenčnih težav.
Z leti so se nameni in cilji društva spremenili, tako da je njegova današnja vloga varovanje in spoštovanje pravic in interesov Slovencev kot manjšine na tem področju, ohranjanje narodne identitete in krepitev narodne zavesti, vzpodbujanje sodelovanja z Republiko Slovenijo na kulturnem, umetniškem in športnem področju ter povezovanje slovenskih društev iz celega sveta.
Združenje Slovencev je v trinajstih letih postalo vsestransko aktivno, predvsem se je izkazalo na področju kulture. V tem času se je vanj vključevalo vse več Slovencev, tako da danes število članov presega tisoč štiristo. Od aprila 2004 deluje društvo v prostorih Kluba narodnostnih manjšin, na naslovu Cara Lazara 20. Predsednica društva je gospa Marija Grbić.
Ponosni smo, da smo najštevilnejše in najaktivnejše manjšinsko društvo v Republiki Srbski. Največ pozornosti je namenjeno ohranjanju slovenskega jezika, kulture in običajev. Zato društvo organizira mnoge dejavnosti, med njimi Dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture za mlajše in starejše člane, kjer se člani seznanjajo s slovenskim jezikom in kulturo, pod njegovim okriljem delujeta 2 pevska zbora, in sicer mešani pevski zbor Davorin Jenko in otroški pevski zbor Mladi Jenkovci, ter instrumentalna skupina Trio Fantastico. Poleg tega ima društvo svojo knjižnico, ki šteje čez 2500 knjig. Redno izdaja bilten, svoje prispevke pa objavlja tudi v biltenu narodnostnih manjšin.
Od januarja 2010 je naše društvo član Zveze slovenskih društev v Bosni in Hercegovini "Evropa zdaj".
Preko leta organizira društvo prireditve, kot so npr. Prešernovi dnevi, Slovenski večeri, Martinovanje, Kurentovanje… Velikokrat tudi gosti umetnike iz Slovenije, kot so pesniki, književniki, slikarji, glasbeniki, nastopi zborov in se aktivno vključuje v javne dogodke v Banjaluki in tudi v Sloveniji. Naši člani, učenci in člani zbora, so bili in še vedno so redni gostje dogodkov in prireditev po Sloveniji, Bosni in Hercegovini in drugih državah v regiji, s svojimi nastopi pa nas uspešno predstavljajo in navezujejo dragocene stike.
Zelo smo ponosni na veliko število prijateljev in sodelavcev, ki so nam pomagali v dosedanjem delovanju in brez katerih naše društvo ne bi bilo tako uspešno.