Človek je večkrat presenečen, včasih v pozitivnem, včasih v negativnem smislu. Na 10. obletnici „Slovenskega dne“ v Slatini je za vse prisotne bilo nevsakdanje presenečenje, ki nam ga je za Slovence živeče v Banjaluki, Slatini in okolici priredil mag Dušan Tomažič.

Člani Društva Slovence Triglav Banjaluka smo se že pred leti srečali z Dušanom. Takrat je kot novinar prišel v Banjaluko, z namenom, da zbere gradivo o Slovencih, ki žive na področju Republike Srbske in ostalih področjih BiH, kjer delujejo slovenska društva. Iz hrpe zbranih podatkov, je lansko leto bila v Banjaluki predstavljena njegova dvojezična knjiga Slovenska etnična manjšina v Bosni in Hecegovini, ki je bila izdana ob podpori Društva Triglav Banjaluka. Od takrat, pa vse do danes so vezi med Dušanom in našim društvom postajale čvršče in prijateljske. 

Letošnje leto Društvo Slovencev Triglav beleži 10. jubilej „Slovenskega dne“ v Slatini. Da bi ta dan potekel bolj svečano kot ostala leta, smo prosili Dušana Tomažiča, da nam priskoči na pomoč pri vodenju programa. Nismo veliko moledovali, takoj je pristal, prišel v Banjaluko, Slatino in kot iskušen konferansije vodil program na naši prireditvi. V eno in pol urnem programu, ki je potekal v pesmi, plesih folklornih skupin, izrečenih prigodnih želja, konzula konzularne pisarne Republike Slovenije v BiH v Banjaluki, spoštovanih gostov mestne uprave Banjaluka, Laktašev, rojakov iz Slovenije in ostalih slovenskih društev v BiH, je bilo svečano in veselo. 

Na koncu je sledilo presenečnje, ki je bilo omenjeno v začetku. Čestitka in darilo, nepričakovano, nevsakdanje, dar Dušana Tomažiča našem Društvu – SADNICA svetovno znane VINSKE TRTE. 

Težko je pomisliti, kaj šele dobiti, darilo, ki krasi že več kot 400 let na Lentu v Mariboru STARO HIŠO. Vinska trta, ki je od 2004. leta vpisana v Ginnissovi knjigi rekordev kot najstarejša , še vedno bogato rodna žlahtna sorta vinske trte, posajene ob koncu srednjega veka, ko so Turki oblegali Maribor, ko je Hiša Stare trte, ki je bila nekoč del mestnega okolja, in je kljubovala požarom, zavezniškem bombandiranju, ko je bila Hiša Stare trte skoraj porušena, je tej vdržljivi rastlini uspelo preživeti.

Danes podmladki stare trte rastejo ne le po številnih krajih Slovenije, temveč po mnogih kontinentih. Darilo, podmladek stare vinske trte, ki ga je dobilo naše Društvo Slovencev Triglav Banjaluka, bo posajeno v Slatini na Luničevi domačiji. Prepričani smo, da bo tudi na tem slatinskem vinorodnem področju „čudežna“ trta močno razširila korenine in postala del zgodovine Slovencev živečih na tem področju Republike Srbske.