1. februarja je bil objavljen razpis za vpis v visoke šole

http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis

in v srednje šole

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/Za tiste, ki odhajate študirat v Slovenijo, je pomembno, da upoštevate roke za vpis:

http://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo

Pozorno preberite besedilo o priznavanju izobraževanja:

http://portal.evs.gov.si/priznavanje-izobrazevanja


Za vse, ki bi se radi vpisali na tehnično srednjo šolo, je zanimiva informacija o štipendijah:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-srednjesolsko-tehnisko-izobrazevanje-drzavljanov-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-3/

Štipendije so na voljo tudi za podiplomsko izobraževanje za državljane BiH:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-podiplomski-studij-drzavljanov-drzav-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-leto-2018-2/