S knjižnico Antona Tomaža Linharta iz Radovljice sodelujemo že več let. Obiskali smo jih v Radovljici, naši učenci so se udeležili njihove prireditve Noč z Andersenom, vključeni smo tudi v program spodbujanja branja Knjižnica – vesolje zakladov.

23. in 24. novembra je bilo v Banjaluki uvodno srečanje letošnje akcije Knjižnica – vesolje zakladov. Direktorica knjižnice Božena Kolman Finžgar in knjižničarka Katja Bevk sta v obeh petkovih skupinah in v treh sobotnih skupinah učencem dopolnilnega pouka slovenščine spregovorili o pomenu branja. Najmlajšim sta predstavili pravljični kovček. V kovčku se skrivajo knjige, revije in lutke, s katerimi lahko odigramo pravljico Rdeča kapica. Najprej jo je odigrala Katja, potem pa še otroci. Jezikovnih ovir ni bilo, vsi so z veseljem sodelovali. Starejšim učencem sta razdelili revije, saj kratka publicistična besedila lahko pritegnejo k branju tudi manj vešče govorce slovenščine.
Branje je povezano z obiskovanjem knjižnic. Med 19. in 23. novembrom je v Sloveniji potekal teden splošnih knjižnic, prav v knjižnicah lahko najdemo vse, kar nas zanima. Na razglednicah, ki so izšle ob tednu splošnih knjižnic, so učenci iskali lik Ivana Cankarja, pogovarjali smo se o besedah, ki so zapisane na razglednici: ustvarjalnost, domišljija, sočutje, prešernost …
Program Knjižnica – vesolje zakladov je bil del projekta Cankarjevi dnevi. Letos je Cankarjevo leto, saj se spominjamo stoletnice smrti Ivana Cankarja. Katja Bevk je ob slikanici Ivan in skodelica črne kave pripovedovala o njegovem življenju, potem pa so učenci izdelovali knjižne kazalke. Ker je imel Ivan Cankar brke, so tudi kazalke v obliki brk.

Barbara Hanuš