Dr. Gleb Pilipenko, naučni saradnik Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka, je krajem avgusta posjetio Banjaluku. Cilj posjete koja se održala od 28. 8. do 31. 8. 2017.god. je bio istraživanje jezičke i kulturne situacije Slovenaca u Republici Srpskoj.

Istraživanje je dio međunarodnog projekta između Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci (Očuvanje kulturnog nasljeđa nacionalnih manjina u RS). Tokom posjete je snimio razgovore sa Slovencima, koji žive u Banjaluci, Slatini, Malom Blašku i Prijedoru. Među sagovornicima su bili kako predstavnici predratne migracije Slovenaca na području Bosne i Hercegovine, tako i Slovenci i njihovi potomci, koji su došli na te prostore u vrijeme druge Jugoslavije. Ukupno je bilo snimljeno 12 intervjua. Razgovor je vođen većinom na slovenačkom jeziku, a ponekad i na srpskom, jer neki predstavnici slovenačke manjine ne znaju slovenački jezik. Zanimao ga je prvenstveno jezik koji govore Slovenci, interference sa srpskim jezikom, tuđice i sintaktičke konstrukcije. Kod Slovenaca starije generacije se da primijetiti i uticaj primarnog narječja onog područja sa kojeg su se preselili njihovi preci. Pored toga, razgovarali su i o očuvanju kulturnih elemenata, koji su značajni za Slovence: praznici, kulinarika, materijalno nasljeđe, itd. Istovremeno, bilo je zanimljivo vidjeti kako se lokalna i slovenačka kultura prepliću, šta Slovenci preuzimaju od svojih susjeda i šta čuvaju netaknuto. Susreo se kako sa starijim članovima slovenačkih udruženja, tako i sa mladim ljudima. Najzanimljiviji su miješani brakovi u kojima se susreću dvije tradicije, dva jezika. U tom primjeru se vide strategije prilagođavanja i bogaćenja jedne kulture sa drugom. Slovenačka kulturna udruženja u RS (Triglav u Banjaluci i Lipa u Prijedoru) su veoma aktivna, organizuju nastavu slovenačkog jezika, kulturne događaje, izdaju i značajne knjige o slovenačkoj manjini u tim krajevima. Detaljnija analiza prikupljenih podataka će pokazati na kojem jezičkom nivou su očite posuđenice i kako teče adaptacija jezičkih elemenata.


dr. Gleb Pilipenko