Učenici dodatne nastave slovenačkog jezika i ove godine na ljetnim školama u Sloveniji spajaju ugodno s korisnim. Pohađanje ljetnih škola i tabora je mogućnost da poboljšaju svoje znanje slovenačkog jezika, upoznaju nove prijatelje i aktivno provedu slobodno vrijeme.

Naši učenici su učestvovali na Omladinskoj ljetnoj školi, koju u Ljubljani organizuje Centar za slovenački kao drugi/strani jezik, ljetnoj školi Halo, ovdje slovenski Mediteran, koju u Kopru organizuje Fakultet za humanističke studije Univerziteta na Primorskoj, ljetnoj školi Slovenački na malo drugačiji način, koju je u Murskoj Soboti pripremila Slovenačka iseljenička matica, i ljetnoj školi u Tolminu, koju organizuju Zavod RS za školstvo i Centar školskih i vanškolskih aktivnosti. Nastava se na svim ljetnim školama odvija prijepodne, a popodne je dovoljno vremena za obilazak okolnih znamenitosti, za stvaranje i za sportske aktivnosti.

Fotografije su sa ljetne škole u Tolminu, gdje naši učenici uče i druže se sa 50 djece iz petnaest država.

Barbara Hanuš