Narodna i univerzitetska biblioteka Banjaluka, 19.10.2018.
U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Banjaluka smo otvorili manju izložbu grafika i predstavili dvije unikatne grafičke mape, a istovremeno je gimnazija iz Novog Mesta biblioteci poklonila više djela na slovenačkom jeziku koja će biti dostupna čitaocima slovenačkih knjiga. 

Grafičke mape pod naslovom 10 + i Gradska veduta nam daju pogled na događanje zadnjih godina na amaterskom grafičkom području na teritoriji Novog Mesta odnosno Dolenjske.

Grafike, koje se i dalje nalaze izložene u biblioteci nam nude grafičke otiske brojnih kutaka Novog Mesta, od klasičnog pogleda na gradsku siluetu sa dominantnom crkvom, male uličice na Bregu, sliku Gradske kuće, Glavnog trga sa značajnim arkadama, konstrukciju staklenog Kandijskog mosta i brojne drvetom obrađene kutke u neposrednoj okolini mjesta.

Grafički stvaraoci: Rowena Božič, Liljana Čuček, Nataše Franko, Maja Mlakar, Vida Praznik, Boštjan Pucelj, Tamara Rifelj, Violeta Sekulovska, Aleša Sušnik Škedelj, Sabina Šiler Hudoklin i Ines Zgonc.