Krajem septembra 2018. godine u Zagrebu je uspješno završen projekat ''Europe supports inclusion 3''. Projekat je provelo Romsko nacionalno vijeće iz Zagreba u saradnji s Udruženjem Slovenaca Triglav iz Banje Luke i Inicijativom za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda.

Projekat je proveden kao dio programa Erasmus+ i dio je aktivnosti podržanih od Evropske volonterske službe i finansiranih sredstvima iz fondova Evropske unije.

Projekat se provodio s ciljem osvještavanja šire društvene zajednice o problemima s kojima se Romi suočavaju i doprinosa izgradnji tolerancije u društvu te stvaranju poticajnijeg i pozitivnijeg okruženja za ostvarivanje i zaštitu prava pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Volonterke iz Bosne i Hercegovine i Srbije boravile su u Republici Hrvatskoj tokom 2018. godine i kroz svoje volonterske aktivnosti učestvovale u provođenju ovog međunarodnog projekta.

Volonterka Irena Malovrh iz Trebinja završila je studij etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a govori i engleski i njemački jezik. Irenu je na volontiranje uputilo Udruženje Slovenaca Triglav iz Banje Luke.

Volonterka Magda Anastasijević iz Beograda završila je studij sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a obrazovanje je nastavila na Univerzitetu u Gracu i Fakultetu političkih nauka u Zagrebu. Uz srpski jezik govori i engleski i francuski jezik. Magdu je na volontiranje uputilo Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda.

Volonterke su krenule s volontiranjem u Hrvatskoj početkom februara 2018. godine, a završile su svoje volonterske aktivnosti krajem juna 2018. godine. Kroz navedeno vrijeme volonterke su prošle osposobljavanje i pripreme za što uspješnije volontiranje od strane organizacija koje su ih uputile na volontiranje i od Romskog nacionalnog vijeća u kojem su volontirale, a nakon dolaska su prošle i intenzivni šestodnevni trening u Orahovici.

Kroz pripreme koje su prošle i kroz iskustvo koje su od dolaska stekle volonterke su se uključile u rad organizacije domaćina i doprinosile u provođenju projekta ''Europe supports inclusion 3'', ali i drugih aktivnosti Romskog nacionalnog vijeća.

Tokom svog boravka u Hrvatskoj volonterke su posjetile više romskih i drugih organizacija civilnog društva te se upoznale s njihovim radom i ciljevima djelovanja. Posjetile su i više romskih naselja u raznim područjima Republike Hrvatske i upoznale se s uslovima i okolnostima u kojima žive pojedine lokalne romske zajednice u Hrvatskoj.
Sastavni dio projekta bilo je i aktivno i kontinuirano učešće volonterki u pripremi članaka za info-portal ROMI.HR uključujući pripremu i objavu autorskih članaka samih volonterki. U tekstovima koje su pripremale volonterke su pisale o raznim temama, a poseban angažman su uložile u tekstove o Romima u Bosni i Hercegovini odnosno Srbiji tj. državama iz kojih su došle na volontiranje.

Posebno zanimljiv dio volontiranja, prema riječima samih volonterki, je bilo njihovo učešće u osmišljavanju i provođenju radionica u školama u raznim područjima Republike Hrvatske. U saradnji sa školama i kroz neposredan rad s učenicima volonterke su potakle mlade s kojima su radile na razmišljanje i razgovor o pitanjima nediskriminacije odnosno tolerancije i razumijevanja među pripadnicima raznih zajednica. Posebno je to bilo značajno u svjetlu činjenice da su radionice organizovane u područjima s velikim brojem pripadnika romske nacionalne manjine odnosno školama u kojima se zajedno obrazuju i romska i druga djeca i u kojima povremeno dolazi do poteškoća izazvanim predrasudama prema Romima odnosno nepoznavanjem drugog i drugačijeg.

Volonterke su provele i uličnu akciju kroz koju su anketirale prolaznike na jednom zagrebačkom trgu o njihovim stavovima i mišljenjima o diskriminaciji. Ova akcija je provedena kao aktivnost čiji cilj je bilo utvrditi javno mišljenje o ovim, iz perspektive romske nacionalne manjine, izuzetno važnim pitanjima. Akcija je osmišljena i provedena i kao nastavak slične akcije odnosno ispitivanje javnog mnenja koje su provele volonterke koje su učestvovale u prethodnom projektu Evropske volonterske službe.

Izuzetno važnim dijelom iskustva stečenog kroz volontiranje na ovom projektu volonterke su ocijenile posjetu Memorijalnom centru Jasenovac i upoznavanjem s istorijskim informacijama o masovnim zločinima koji su provedeni nad Romima kao i Srbima i Jevrejima kao stradalničkim narodima nad kojima je tokom Drugog svjetskog rata proveden genocid.
Kroz vrijeme provedeno u volontiranju u Hrvatskoj volonterke su provele i svoje lične projekte usmjerene na proširenje svog znanja i iskustva o Romima u Republici Hrvatskoj.

Na završetku procesa volontiranja volonterke su odličnim ocijenile svoje iskustvo volontiranja u Romskom nacionalnom veću, te zahvalile svojim domaćinima na sjajnom iskustvu i prilici koju im je Romsko nacionalno veće pružilo kroz ovaj projekat. Zahvale su upućene i organizacijama iz Srbije i Bosne i Hercegovine koje su ih uputile na volontiranje.

Istaknule su kako su kroz ovaj Erasmus+ projekt dobile priliku da puno bolje upoznaju i romsku zajednicu i njene probleme i potrebe i kako im je puno značila prilika koju su dobile da svojim volontiranjem kroz projekt ''Europe supports inclusion 3'' i lično doprinesu poboljšanju položaja romske zajednice u Hrvatskoj i unapređenju tolerancije, posebno kod mladih ljudi.

Romsko nacionalno vijeće Zagreb